Afgebroken gebitselementen

Breuk van tanden, kiezen of restauraties kunnen bijna altijd weer hersteld worden.